Pravidla ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů
fyzická osoba
Filip Schneedörfler, Nádražní 9, 47107 Žandov
identifikační číslo: 07617461
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v České Lípě,
jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a
rozsahu zpracování osobních údajů z jeho stray, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním
Vašich osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám?

Filip Schneedörfler zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení")
a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní
údaje, které mi poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky
zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů na www.holzperlenwelt.de či při reklamaci zboží
prostřednictvím emailové komunikace). Jedná se o tyto osobní údaje:
• Jméno a příjmení
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Adresa pobytu či doručovací adresa
• Heslo v zašifrované podobě
• Emailová komunikace


Filip Schneedörfler dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby.
Jedná se o tyto údaje:
• IP adresa
• Soubory cookies
• Údaje o prohlížeči a zařízení
• Geografické údaje
• Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
• Případně jiný online identifikátor

Filip Schneedörfler zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po
dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné
realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
• V případě tvorby objednávky na www.holzperlenwelt.de shromažďuje a zpracovává Vaše
osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní
číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro
uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k
Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem
doručení objednaného zboží.
• Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností.
V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Filip Schneedörfler osobní údaje dále také
pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
• Při vyřizování reklamací Filip Schneedörfler shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v
rozsahu - jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží, emailová komunikace.
• Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu
• Pokud se zaregistrujete jako uživatel www.holzperlenwelt.de, Filip Schneedörfler
zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke
zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání
objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových
povinností.
• V případě vedení zákaznického účtu www.holzperlenwelt.de shromažďuje a zpracovává
osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,
adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace,
údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o
stavu zákaznického účtu).
• Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
• V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Filip
Schneedörfler bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na
základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a
dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje začne Filip
Schneedörfler zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru
newsletterů na www.holzperlenwelt.de a následně dokončíte tuto registraci potvrzením
souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace
výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu
odstraněna.
• V případě stávajících zákazníků může Filip Schneedörfler zpracovávat Vaše osobní údaje v
rozsahu - jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního
titulu oprávněného zájmu.
• Použití souborů cookies a analýza webových stránek
• V případě, že používáte webové stránky www.holzperlenwelt.de, souhlasíte se
shromažďováním souborů cookies, které Filip Schneedörfler na svých webových stránkách
používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich
návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží
na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je
uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na
základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po
určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné
webové stránky na jinou stránku.
K čemu cookies používáme?
Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies
zejména slouží k:
• Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání
zboží s co nejmenšími obtížemi;
• Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití
přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
• Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
• Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
• Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
• Nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

Naše webová stránka www.holzperlenwelt.de používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit
na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. "relační cookies", které jsou pouze dočasné a zůstávají
uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. "permanentní
cookies", které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací
při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých
údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies
pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však
jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Podle funkcí dělíme cookies na:
• konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
• trackovací (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
• remarketingové, které nám umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení;
• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např.
přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookies třetích stran"). Například informace o produktech
kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe
uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle
těchto údajů však nelze jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je
dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete
zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být
nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a
funkce nemusí fungovat.

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

• Vaše osobní údaje zpracovává Filip Schneedörfler v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu
realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 5 let ode dne uskutečění nákupu. Vystavené
faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu
nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktury jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky
zákazníkem archivovány i objednávky.
• V případě, že Filip Schneedörfler zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se
zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5
let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno
zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany Filipa Schneedörflera pro jiné účely a na
základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Filipa Schneedörflera a jeho zaměstnanců
zpracovávány také partnery. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje.
Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:
• osoby, které pro Filipa Schneedörflera zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé
technologií, které Filip Schneedörfler pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné
podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením
návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
• osoby, které pro Filipa Schneedörflera zajišťují expedici zboží zákazníkům;
• osoby, které na webových stránkách www.holzperlenwelt.de mají umístěny prvky umožňující sbírání
osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované
podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící
prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v
souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných
ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Konkrétně:
• Webnode AG (systém e-shopu);
• Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
• Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
• PPL CZ s.r.o. (doručovací služba)
• Deutsche Post AG (doručovací služba);
• Google Analytics (analýza webových stránek).

Filip Schneedörfler je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních
předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s
případným správním, trestním a občanským soudním řízením.


5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na
souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní
účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového
prohlížeče);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním
údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na
to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby Filip Schneedörfler bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Filip Schneedörfler omezil zpracování, mj. v
případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Filip Schneedörfler ověřuje správnost údajů; nebo
pokud by z jeho strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich
výmaz);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Filip Schneedörfler Vaše osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný
další právní titul pro zpracování; nebo pokud by byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Filip Schneedörfler přestal zpracovávat Vaše osobní
údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se
můžete písemně obrátit na Filip Schneedörfler, Nádražní 9, 47107 Žandov nebo prosřednictvím e-mailové
adresy holzperlenwelt@email.cz.

Žandov 31.5.2022